.

22 Kwani tazama, ana amarafiki wake katika uovu, na anajizingira na walinzi; na anavunja sheria za wale ambao walitawala kwa haki kabla yake; na huzikanyaga chini ya miguu yake amri za Mungu.

. .

.

Usitamani mali ya watu.

Neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yako, ukilifanyia kazi na kulishika, ndipo Roho Mtakatifu atakaa ndani yako na kukuongoza namna ya kufanya. 22 For behold, he has his afriends in iniquity, and he keepeth his guards about him; and he teareth up the laws of those who have reigned in righteousness. .

.

Hii ndio amri ninayotoa kwa makanisa yote. I. .

Jifunze katika ujana wako kuzishika amri za Mungu, Alma 37:35. Picha.

.

.

[2] Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu cho chote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala. 1:21, 27-36; Kumb 7:2-4; 9:5; Yos 24:14-24).

(1 Yohana 5: 2-3, ESV) Upendo unamaanisha kufanya yale ambayo Mungu alituamuru na kutuamuru kupendana, kama vile ulivyohisi tangu mwanzo. .

.
.
.

.

Usiape bure kwa jina la Mungu wako.

Tunajuaje kwamba si vigumu sana kutii amri za Mungu? Toa mfano. Huenda wengi wakajibu, “Kwa kumpenda pia. Upendo wa Mungu Unadumu Milele.

13 Namna gani tukifikiri kwamba ni vigumu kutii amri za Yehova au kwamba zitatunyima uhuru? Biblia inasema hivi waziwazi: “Amri zake si mzigo mzito. ”—1 Yohana 5:3. 16 Hiyo haimaanishi kwamba ni rahisi kumtii Mungu. Waheshimu Baba na Mama, upate miaka mingi na heri duniani. .

Kwa sababu huu ni upendo wa Mungu, kwamba tuzishike amri zake.

. Tunajuaje kwamba si vigumu sana kutii amri za Mungu? Toa mfano.

.

Toleo la pili liko katika Kumbukumbu la Torati 5:1-21.

Wote walifanya maagano, au waliahidi, kutii amri za Mungu.

Usiue 6.

.